domenica 14 settembre 2014

BONANOTTI

Romeu talia ‘sta luna stasira quantu eni bedda!
Chi dici ‘a facemu ‘na cantata cu 'sti stiddi stasira, tu soni e iò cantu?
Giulietta risettiti, 'scuta a me, oramai eni troppu scuru, 'a genti dommi!
Romeu cettu chi sini propriu ‘nu ‘nnamuratu 'ntipaticu!
Mi facisti veniri sonnu, uffa!
Bonanotti e ‘stuta ‘a luci quannu ti curchi!
Click


Rita Vieni

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni

CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...