venerdì 24 gennaio 2014

L'APPARENZA

  L'apparenza  cela ben più di quello che è visibile, mistifica verità, esalta bugie, rende grandi le menzogne.
L’apparenza  è l’apparire  mistificata .
L’ombra rivestita di luce!
Falsità. Bugia. Timidezza. Violenza. Orrore.
 A ciascuno la sua!


Rita Vieni

CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...