venerdì 24 febbraio 2017

Casa mia

La felicità è qui con me, tiene 
per mano la fantasia e odora di 
casa mia!

Rita VieniCU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...