sabato 1 febbraio 2014

'A NATURA A MIRTU (con traduzione in italiano)
LA NATURA A MIRTU

La natura si 'ddiverti, si trova ‘nto so, quannu àvi modu mi si sfoga.
Mostra culura 'n posa, comu  ‘nte quadri pittati di li pittura chi gilusi di tali miravigghi, nun putennuli acchiappari e teniri pi sempri davanti a l' occhi, ci fannu fotografii chi pennelli.
Lu celu è ‘nu spittaculu, quannu stenni tutta ‘na cutra niura cu li stiddi arraccamati, ‘nta notti china di ciauru.
Lu mari, un vistituzzu di villutu blu, chi 'rrobba lu culuri o’ celu di nu jornu sirinu.
Chi diri di lu ventu, chi mafiusu sferra ‘a so forza pi lu munnu, ciatannuci ‘nfacci o’ suli, chi c’ ‘a so vampa, abbrucia la terra e ni faci purvulazzu.
Duna lu megghiu di sé, puri ‘nte jurnati di ‘sta staciuni, d’ ‘a me Sicilia, ‘nto paiseddu di cullina, Mirtu, ‘nu ‘rappiceddu di casittti 'rricugghiuti, unni l’aria è pulita, lu prugressu si firmò, l’anticu àvi lu sapuri di sanu.
Di lu so postu di vardia, lu paisi pari chi voli 'cchiappari lu celu e chistu o pi pietà o troppu amuri, pari chi ci jietta li vrazza, manna vasci li negghi, ci offrunu ‘nu giru turisticu a li abitanti, comu supra ‘nu tappitu vulanti.
Casi oramai mucchi di petra sduruppati, lassati a la manu di lu tempu, abbrazzati di l’edira chi pari li voli risparmiari di lu friddu, lu virdi di l’erba è vivu, ciauria e canta o’ sonu d’ ‘u ventu.
Cca a Mirtu, ‘nta negghia chi spissu faci cumpagnia, ‘nta ‘n’ umidità chi trasi ‘nta l’ ossa, sutta scrusci d’acqua viulenti e non, ‘nta dda picca di nivi chi si 'affaccia ogni tantu pi ni salutari, la natura si pripara a ripusari, ‘nsemi e facciati vecchi d’ ‘i casi, sutta a l’arburi chi sbadigghiunu e cummogghiunu la terra, cu li fogghi comu cuperti, finu a la prossima staciuni; ma ora, silenziu…
‘A solitudini e ‘a paci chi rispiranu a Mirtu, mi fannu alluntanari ‘n punta di pedi, pi non disturbari!

Rita Vieni

LA NATURA A MIRTO

La natura si esprime con la poesia dei suoi colori, con lo spettacolo delle stelle nel nero cielo notturno, con il velluto blu del mare, con la forza del vento, con l’energia del sole, con il respiro degli alberi.
Anche con la pioggia, con la forza scatenante degli elementi distruttivi, con una giornata sgombra da nuvole, in un giorno di questa attuale stagione della mia bella Sicilia, in un piccolissimo paesino collinare,
dove i profumi vengono amplificati, dove il cielo sembra voglia scendere, per offrirci un volo sulle nuvole, alla scoperta dei luoghi cari, vecchi ruderi, abbracciati dall’edera, eterna compagna, qui il verde è più verde e profuma di puro.
La natura si esprime, a Mirto, attraverso i visi delle case, il portamento degli alberi, la solitudine e pace di alcuni luoghi.
A Mirto la natura domina, malgrado la pioggia, il vento, la pochissima neve, mantiene l’aspetto d’un vecchio articolo, sempre alla moda.

Rita Vieni

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni.

Foto: ‘A NATURA A MIRTU

La natura faci i catazombula, si trova ‘nto so, quannu àvi modu di sfugarisi.
Mostra culura chi fannu bedda mostra ‘nte quadri di li pittura ,chi gilusi di tali miravigghi, nun putennuli acciappari e teniri pi sempri , ci fannu fotografii chi pennelli.
Lu celu è ‘nu spittaculu, quannu stenni tutta ‘na cutra niura cu li stiddi arraccamati, ‘nta notti china di ciauru.
Lu mari, un vistituzzu di villutu blu, ch’arrobba lu culuri o’ celu di nu jornu serenu.
Chi diri di lu ventu, chi mafiusu sferra ‘a so forza pi lu munnu, ciatannuci ‘nfacci o’ suli, chi c’ ‘a so vampa, abbrucia la terra, rinnennula purvulazzu.
Duna lu megghiu di sé, puri ‘nte jurnati di ‘sta staciuni, d’ ‘a me Sicilia, ‘nto paiseddu di cullina, Mirtu, ‘nu ‘rappiceddu di casittti arricugghiuti, unni l’aria è pulita, lu progressu si firmò, l’anticu àvi lu sapuri di sanu.
Du so postu di vardia, lu paisi pari chi voli acchiappari lu celu, chi pi pietà o troppu amuri, pari chi ci tenni li vrazza, manna vasci li negghi, ci offrunu ‘nu giru turisticu a li abitanti, comu supra ‘nu tappitu vulanti.
Casi oramai mucchi di petra sduruppati, lassati a la manu di lu tempu, abbrazzati di l’edira chi pari li voli risparmiari di lu friddu, lu virdi di l’erba è vivu, ciauria e canta o’ sonu d’ ‘u ventu.
Cca a Mirtu, ‘nta negghia chi spissu faci cumpagnia, ‘nta ‘n’ umidità chi trasi ‘nta l’ ossa, sutta scrusci d’acqua viulenti e non, ‘nta dda picca di nivi chi s’affaccia ogni tantu pi ni salutari, la natura si pripara a ripusari, ‘nsemi e facciati vecchi d’ ‘i casi, sutta a l’arburi chi sbadigghiunu e cummogghiunu la terra ,chi fogghi comu cuperti, finu a la prossima staciuni; ma ora, silenziu… 
‘A solitudini e ‘a paci chi rispiranu a Mirtu, mi fannu alluntanari ‘n punta di pedi, pi non disturbari!

Rita Vieni
 
LA NATURA A MIRTO

La natura si esprime con la poesia dei suoi colori, con lo spettacolo delle stelle nel nero cielo notturno, con il velluto blu del mare, con la forza del vento, con l’energia del sole, con il respiro degli alberi.
 Anche con la pioggia, con la forza scatenante degli elementi distruttivi, con una giornata sgombra da nuvole, , in un giorno di questa attuale stagione della mia bella Sicilia, in un piccolissimo paesino collinare,
dove i profumi vengono amplificati, dove il cielo sembra voglia scendere, per offrirci un volo sulle nuvole, alla scoperta dei luoghi cari, vecchi ruderi, abbracciati dall’edera, eterna compagna dove il verde è più verde e profuma di puro.
La natura si esprime, qui a Mirto, attraverso i visi delle case, il portamento degli alberi, la solitudine e pace di alcuni luoghi.
Qui a Mirto la natura domina, malgrado la pioggia, il vento, la pochissima neve, mantiene l’aspetto d’un vecchio articolo, sempre alla moda.

Rita Vieni 

 Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni.


CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...