mercoledì 21 marzo 2018

CU’ SUGNUSugnu forsi cu’ furriannu cerca se
stissa, o forsi cu’ ‘nqueta  cerca postu
o’ munnu?
Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu,
rispunnu a cu’ mi chiama e ci parlu,
 a ‘stu silenziu chi nun mi duna paci.
‘A cuntintizza e ‘a malincunia fora
e dintra di mia, currunu, mi dettunu
chi diri e fari a la luci di un oji chi
mustra tanti culura.
Cu’ sugnu mi dumannu, a cu’ cercu e
‘ntantu vadu o’ funnu di ‘nu cori chi
si apri alla gioia e aspettu sempri risposti 
cca, ‘nta ‘stu paiseddu di quattru casi,
‘n fila comu surdati, a binidiri,
cu’ mi detti la vita!

Rita Vieni

Domande!


Risposte, ma non tanto scontate: l’essere e il dover essere, l’essenza e la maschera si incrociano e agiscono.
Intanto l’attesa continua a chiedere, in fila, nel paesino d’origine insieme ai miei cari, affetti certi, attracco d’amore!

Rita VieniSono ancora qui

Dita sottili, trasparenti, sollecitano un respiro affrettato, una luce luminosa di un dolce luglio invade il mio olfatto, una calda intimi...