venerdì 21 agosto 2015

L'AMORE

L’amore  vive in una notte che brilla alle stelle vestite d’emozioni, nei respiri scambiati in brividi  tra i tepori, negli sguardi  accesi di passione, nel sorriso di fanciulla.


Rita Vieni

CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...