martedì 28 aprile 2015

POESIE: UN VECCHIO BARATRO

POESIE: UN VECCHIO BARATRO: Amalgamo respiri autunnali. Un cielo di scirocco, una goccia lieve, la nave in rotta verso l’oceano, la solitudine a piedi, la rabbia...

CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...