domenica 14 settembre 2014

BONANOTTI

Romeu, talia a la luna stasira, brilla malantrina ‘nta ‘na cutra arraccamata, vardala, ni staci ridennu!
Giulietta mettiti l’ucchiali di vista, staci runfannu!
Romeu, chi bedda jurnata oji, lu ciauru di li ciuri mi sturdeva!
Giulietta, chiuveva!
Romeu, giuitta beddu duci, lu vardasti lu luccichiu di lu mari?
Giulietta, l’unni acchianavunu auti auti, mi vagnaru tuttu finu a dintra a l’ ossa, mi si ‘mmusciaru puru i pinni!
Lu sai chi ti dicu? Amuninni, curcamuni prestu comu i jatti!
Bonanotti Romeo!
Bonanotti Giulietta!

Rita Vieni


Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni

CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...